Zoeken op trefwoord

Cliëntenraad

De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) heeft een cliëntenraad.
De Cliëntenraad (CR) bestaat uit cliënten van de RSDHW en/of vertegenwoordigers van belangenorganisaties in de Hoeksche Waard.
De CR heeft vijf leden. De leden zijn:
Peter Schipper (voorzitter)
Corry Haasdijk (secretaris)
Boudewijn Prijt (penningmeester)
Ad Adriaansen (lid)
Jenny Hoekstra (lid)

De CR heeft de volgende taken en bevoegdheden:

-     De CR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met het door het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur voorgenomen beleid.

-     De CR heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van beleid. Dit betekent dat de CR geen uitspraak kan doen over een klacht of een bezwaarschrift. Wel kan de CR een cliënt wijzen op de mogelijkheden die er zijn en indien nodig doorverwijzen.

-     De CR signaleert en inventariseert de vragen van de cliënten die op het spreekuur komen, hiermee kan de CR advies geven over het gevoerde beleid.

-     De CR heeft elke drie maanden overleg met de directie van de RSDHW.

-     Bij een urgent probleem neemt de CR direct contact op met de directie van de RSDHW

De CR houdt elke maandag spreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Adres: Margrietstraat 2 (Thomascentrum)
Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-613410 (Thomascentrum) woensdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Op dit nummer kunt u een afspraak maken.
06-1859177 bereikbaar op maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Secretariaat contactadres:                                 

Postadres:
C.M. Haasdijk
p/a Postbus 1568
3260 BB  Oud-Beijerland

E-mail:
clientenraadrsd@gmail.com