Zoeken op trefwoord

ATC

Arbeid- en Trainingscentrum Talentenwaard.
 

Mensen die (tijdelijk) geen inkomen hebben, geen recht hebben op een andere voorziening of uitkering én voldoen aan een aantal andere voorwaarden kunnen een beroep doen op een uitkering ingevolgde de Wet werk en bijstand (WWB). Het recht op een WWB-uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk van de uitkering te worden. Het uitgangspunt van de WWB is dan ook ‘werk boven inkomen’.

Alle inspanningen van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) én de uitkeringsgerechtigde moeten gericht  zijn op arbeidsinschakeling, of anders gezegd re-integratie op de arbeidsmarkt.

ATC

Een van de middelen die de RSDHW inzet voor de re-integratie is het Arbeid- en Trainingcentrum Talentenwaard (ATC). Het ATC is onderdeel van de RSDHW en is gelegen aan de Stougjesdijk 290 te Oud-Beijerland. Alle bijstandsgerechtigden van de RSDHW, die kunnen werken, verrichten in het ATC (lichte) productiewerkzaamheden. Door aan het werk te zijn op het ATC wordt werkervaring opgedaan en krijgt of behoudt men arbeidsritme. Werken in het ATC is werken met behoud van uitkering. 

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om een ‘normale werksituatie’ na te bootsen. 
Er zijn dan ook vaste begin-en eindtijden, pauzetijden enz. Bij het vaststellen van de werkdagen/ werktijden wordt rekening gehouden met zaken zoals: medische belemmeringen, kinderopvang en parttime betaald werk.

Werken in het ATC is onderdeel van het re-integratietraject en dus een verplichting. Zonder bericht niet verschijnen op het ATC of te laat komen heeft consequenties voor de uitkering.

 

Trainingen
Wij bieden maatgerichte trainingen. 

De trainingen zijn onderdeel van het re-integratietraject en deelname dus ook verplicht. Ook hiervoor geldt dat het, zonder geldige reden niet deelnemen aan de trainingen, consequenties heeft voor de uitkering.

Werkervaringsplaatsen
Soms kan de RSDHW werkervaringsplaatsen bieden bij een werkgever. Zo kan een uitkeringsgerechtigde ervaring opdoen binnen een specifiek vakgebied en kan de werkgever bezien of de uitkeringsgerechtigde in dienst genomen kan worden. Tijdens deze stage kan de werkgever gebruik maken van de begeleiding die vanuit RSDHW wordt aangeboden. Mocht de werkgever de uitkeringsgerechtigde in dienst willen nemen dan ondersteunt de RSDHW de werkgever bij het verkrijgen van eventuele subsidies en scholing.


De overige pijlers

Ga direct naar Regelgeving, Werkplein, ATC, Koerswijzer of Budgetadvies en Schuldhulpverlening. Of ga terug naar de homepage van de RSDHW...