Zoeken op trefwoord

Informatie voor Werkgevers

 De voordelen voor u als werkgever

Samenwerken met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) biedt u een groot aantal  voordelen. We zetten ze hieronder graag voor u op een rijtje.

1. Professionele bemiddeling zonder
    kosten

U plaatst uw vacature gratis. Dit kan telefonisch, door uw zoekopdracht door te geven aan een van onze medewerkers van Team Werk, of digitaal via werk@rsdhw.nl. Wij gaan vervolgens voor u op zoek naar een geschikte kandidaat. U ontvangt zo snel mogelijk een voorselectie van mogelijke werknemers die passen bij uw vacature en het gezochte profiel.

2. Proefplaatsing

Om te ervaren of de voorgestelde kandidaat de juiste is voor de functie, kunt u gebruik maken van een proefplaatsing. Dit kan enkel ingezet worden bij een concrete vacaturemogelijkheid en de afgifte van een baangarantie. De duur van de proefplaatsing dient op voorhand besproken te worden.

3. Werkervaringsplaats

Kan een kandidaat niet direct bij u in dienst treden maar bent u wel bereid hem of haar werkervaring te laten opdoen in uw bedrijf? Wij kunnen in dat geval met u in gesprek over de periode van deze plaatsingsmogelijkheid. De duur hangt af van eerder opgedane werkervaring en / of opleiding, inwerkperiode en begeleiding.

De kandidaat doet op deze manier werkervaring op en zet daarmee een belangrijke eerste stap naar een reguliere baan.

4. Maatwerk

Iedere vacature is uniek, net zoals onze kandidaten. Wij gaan op basis van uw vacature en uw specifieke wensen op zoek naar kandidaten die het best bij uw arbeidsvraag passen. Wij kunnen  maatwerkbegeleiding inzetten. Dat is belangrijk om te komen tot een goede, duurzame match. Deze begeleiding kan bestaan uit kortdurende coaching, een beroepsgerichte cursus of een korte opleiding.

5. Begeleiding op het werk

Soms heeft een kandidaat in het begin nét dat beetje extra ondersteuning nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Ook daarvoor kunt u op ons een beroep doen. Aan onze professionele begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Alle kandidaten kunnen met vragen terecht bij Team Werk. Daarnaast heeft iedere kandidaat een verlof- en verzuimprotocol ondertekend. In dit protocol is onder andere vastgelegd wat een medewerker moet doen bij ziekte of andere redenen van verzuim.

6. Opleidingsmogelijkheden

In overleg met u bieden wij kandidaten als dat nodig is een korte, werk gerelateerde opleiding aan. Denk aan VCA, heftruck-bestuurder, steigerbouwer, beveiliger, verkeersleider of een opleiding in de zorg.

7. No-riskpolis bij ziekte

Wanneer u een kandidaat een contract voor minimaal zes maanden biedt, ontvangt u voor deze periode een no-riskpolis. Daarmee loopt u als werkgever geen risico’s bij ziekte; u hoeft de kandidaat dan niet door te betalen. De kosten zijn voor ons.

8. Premiekorting oudere werknemer

Door een werkzoekende in dienst te nemen die 50 jaar of ouder is, kunt u als werkgever een korting krijgen op premies bij de belastingdienst. Bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week heeft de werkgever recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar. Deze korting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal drie jaar. Om dit te bewerkstelligen kunt u een doelgroepverklaring aan vragen bij de RSDHW.

9. Premiekorting jongere werknemer

Om u als werkgever te stimuleren om jongeren een kans te geven op een baan, heeft het kabinet een tijdelijke regeling ingevoerd. Het gaat om een premiekorting voor jongere werknemer. Hieraan zijn aan aantal voorwaarden verbonden:

Ø U neemt op of na 1 januari 2014 en vóór
1 januari 2016 een jongere werknemer aan (van minimaal 18 en maximaal 26 jaar).

Ø De werknemer heeft een WW-uitkering of een bijstandsuitkering.

Ø U krijgt de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar maximaal 2 jaar.

Ø U moet de werknemer in dienst nemen voor minimaal 32 uur per week.

Ø U moet de werknemer een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden geven.

U heeft recht op een premiekorting van € 3.500 per jaar per jongere werknemer. Indien de werknemer een bijstandsuitkering ontving voordat de jongere bij u in dienst kwam, heeft de jongere een doelgroep-verklaring nodig. Hiermee is de premiekorting voor u als werkgever te verkrijgen. Deze doelgroep-verklaring is bij de RSDHW aan te vragen.

10. Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als zij een arbeidsovereenkomst afsluiten met een persoon die een WWB, Ioaw- of Ioaz-uitkering ontvangt en:

 

-     6 maanden of langer een uitkering van de RSDHW ontvangt / >  50 jaar is of:

-     (gedeeltelijk) arbeidsbelemmerd is of:

-     Jonger dan 27 jaar is en geen startkwalificatie heeft.

Bij 12 maanden contract: 6 maanden loonkostensubsidie (dit is 50% van het wettelijk bruto minimumloon inclusief vakantiegeld)

Bij 6 maanden contract: 3 maanden loonkostensubsidie (dit is 50% van het wettelijk bruto minimumloon inclusief vakantiegeld)

 

11. Maatschappelijk Verantwoord
      Ondernemen (MVO)

 

Door een werkzoekende vanuit de bijstand aan het werk te helpen en een kans te geven op een zelfstandig bestaan, geeft u als werkgever blijk van uw maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Wilt u meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen, kijk dan ook eens op www.mvonederland.nl

12. Invulling geven aan Social
      Return On Investment (SROI)

Heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van SROI? Wij helpen u graag hieraan invulling te geven. De voordelen voor u als werkgever zetten wij hier voor u op een rijtje:

Ø   De RSHDW heeft  een zeer lange staat van dienst met de begeleiding van de betreffende doelgroep

Ø   De RSDHW denkt met u mee en ondersteunt u als werknemer om de resultaten van Social Return te optimaliseren

Ø   De RSDHW  inventariseert eventuele scholingsbehoefte van de medewerker of de door de u als werkgever aangegeven noodzaak daartoe

 

13. Praktijkervaringsplek (PEP) Polis

 

Middels deze polis wordt de schade gedekt die kan ontstaan wanneer een kandidaat bij uw bedrijf werkzaamheden verricht. Zelfs onderweg van en naar het werk. De PEP polis bestaat uit:

-       Ongevallenverzekering

-       Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

-       Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Moterrijtuigen

 

Contact?

Wilt u contact met ons opnemen voor bemiddeling, vragen en/of opmerkingen? Ons telefoonnummer is 0186 630100. U kunt vragen naar een medewerker van Team Werk.  U kunt ons ook per email bereiken via werk@rsdhw.nl.

 

 


-

De overige pijlers

Ga direct naar Regelgeving, Werkplein, ATC, Koerswijzer of Budgetadvies en Schuldhulpverlening. Of ga terug naar de homepage van de RSDHW...